HALITUS

HALITUS je radionica filmskog eksperimenta u sklopu koje će svaki polaznik imati priliku snimiti film u ozračju potpune autorske slobode, uz mentorsku pomoć. U sedmodnevnom procesu filmskog djelovanja, stvaralačke energije polaznika činit će neovisnu sferu, sinergički prostor, nevidljivi laboratorij. Polaznici će postati istraživači slobodnog teritorija, neomeđenog kodificiranim pristupom filmu i standardnim shvaćanjem filmskih rodova. Radionica će naglasak stavljati na praktične aspekte filmskog rada, uz ohrabrivanje autorskog pristupa i poticaj na preispitivanje ustaljenih poimanja eksperimentalnog, dokumentarnog, i svega između. 

Filmski materijal mora biti snimljen tijekom radionice, a tijekom iste će biti i montiran. Organizatori radionice osiguravaju svu potrebnu opremu, iako polaznik može ponijeti i svoju. 

Prezentacija radova polaznika radionice bit će održana 20. kolovoza, zadnji dan festivala. 

Organizatori radionice su festival Sedam dana stvaranja i Kinoklub Zagreb.

Radionicu će mentorirati Lovro Čepelak (voditelj i mentor), Zorko Sirotić (mentor) i Toma Zidić (mentor). 

Prijave su zatvorene 23.7.

FB

The 7ds world of creative freedom inhabited by strange creatures can be found in the heart of the magical Istrian peninsula / Croatia. Here, year after year, young and affirmed authors flock together to share their work and ideas with other like-minded individuals.

Join us from August 12 to 18!